Vacature Pastoraal werker

De Protestantse Michaëlkerk gemeente te Leersum zoekt een

pastoraal werker

die een warm hart heeft voor ouderen en de predikant terzijde wil staan in het ouderenpastoraat en vorming en toerusting van de gemeente.
De vacature betreft 8 uur per week. In eerste instantie zal sprake zijn van een tijdelijke aanstelling. Indiensttreding: in onderling overleg.

We verwachten van de pastoraal werker:

 • een afgeronde theologische /agogische opleiding op HBO-niveau;

 • inlevingsvermogen in de leefwereld van ouderen en de vragen die met ouder

  worden samenhangen;

 • flexibele beschikbaarheid;

 • het incidenteel meewerken aan kerkdiensten en het op een verzorgde manier

  begeleiden van uitvaarten;

 • toerusting van bezoekmedewerkers en leiden van een gespreksgroep voor

  senioren.

Voor meer informatie over onze kerkelijke gemeente: www.pknleersum.nl/michaelkerk

Bent u geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar de scriba van de Michaëlkerk: mw. M. Clarijs, Bijenlaan 11, 3956 GW Leersum, m.clarijs@pknleersum.nl
Sluitingsdatum: 20 april 2022

terug